Skip to content

Kraniosakrálna terapia

Jemná, neinvazívna dotyková metóda. Opatrnými dotykmi rúk sa u klienta podporia vlastné ozdravujúce procesy, pričom sa využíva vnútorná múdrosť tela.  Účinnosť týchto jemných praktík si už dávno osvojili mnohé orientálne systémy liečenia. Uvedomili si jemný pohyb, ktorý prechádza celým telom a spôsobuje prúdenie vitálnej / životnej energie.

Jej účinky oceníme hlavne pri uvoľňovaní blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení, odstraňovaní napätia v organizme, pri chronických bolestiach, v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu), v obdobiach depresie, po šoku, pri nespavosti, pri poruchách sústredenia, pozornosti, učenia sa,  pri hyperaktivite, pri vitalizácii orgánov, posilnení imunity, vyvážení pravej a ľavej mozgovej hemisféry a pod.

Ošetrenie sa prevádza v ľahu, klient má na sebe voľné a vzdušné oblečenie. Sprievodca procesom (terapeut) jemnými dotykmi rúk prechádza postupne od hlavy k pätám, a to pri plnom rešpektovaní hraníc, ktoré si klient nastavuje sám podľa svojho momentálneho rozpoloženia.

kranio