Skip to content

Kontakt

Nová doba Centrum sebapoznania
Pražská 4
040 11 Košice

2. poschodie, č.dv. 210

Tel:
0911 990 508 -  Ing. Tatiana Suchodolská

Email:e centrumsebapoznania@gmail.com