Skip to content

Rituály naše každodenné

Rituálom sa vo všeobecnosti pomenúva súbor symbolických úkonov vykonávaných podľa presne stanovených pravidiel. Zoradenie viacerých rituálov v určitom paradí sa nazýva ritus alebo obrad. Toľko voľné vysvetlenie pojmu rituál.Rituály nás sprevádzajú od nepamäti. Mnohokát, v histórii ľudstva, pomohli prejsť ťažkým obdobím celej spoločnosti aj jednotlivcom. A stali sa doporučovaným nástrojom aj pre dnešného uponáhľaného človeka ako súčasť psychohygieny. Vnášajú do života práve v stresujúcom období akúsi formu poriadku či pomocnej "kotvičky". Dnes sa už slovku rituál nepripisuje tak posvätný význam ako tomu bolo v minulosti. I keď mnohí sa práve cez rituály spájame s transcendentom, univerzom, .... čímkoľvek, čo predstavuje pre nás akúsi formu Vyššieho princípu.K napísaniu týchto riadkov ma však viedli skôr tie naše bežné rituály a rituáliky. A tých je v našom živote nepreberné množstvo, i keď si to tak neuvedomujeme. No všetky nám pomáhajú, aj v týchto náročných časoch veľkých či menších spoločenských aj osobných zmien, jednoducho "nestratiť hlavu"

Či už si niekto ráno zacvičí, zájde kúpiť noviny do stánku, skontroluje správy na Mess., sadne ku kávičke, vyjde na prechádzku so psíkom, pozdraví rodičov, ... zájde na jógu, sadne si s rodinou k spoločnej večeri, .... je toho veľa a omnoho viac

A tak by som rada k tomu neprebernému množstvu rituálov pridala aj taký jeden malý, nenáročný, ako taký môj malý príspevok a osobnú skúsenosť. Tesne pred spaním, keď už máme všetky ostatné rituály za sebou a vnárame sa do ríše snov skúsiť navnímať svoju tvár. Mám ju naozaj uvoľnenú ? Nemračím sa náhodou ? Ako sú na tom moje líca a brada ? Sú uvoľnené alebo stiahnuté napätím a čakajúce na niečo ? Už samotný okamih zameranej pozornosti uvoľňuje... a nielen napätie v tvári. A to môže byť naozaj posledná bodka predtým, ako sa odovzdáme do rúk výživného, sily obnovujúceho spánku.....

🌷