Skip to content

Služby

Bachova kvetová terapia

Kvety boli, sú a budú súčasťou života na Zemi. Koncentrujú v sebe všetku životnú silu, krásu a lásku. Od nepamäti sa im pripisovali mystické a liečivé účinky. Medzi človekom a rastlinou sa vybudoval dôveryhodný a úprimný vzťah. viac...

Kraniosakrálna terapia

Na tento svet sa rodíme s vnútornou múdrosťou, ktorá sa prejavuje počas života vždy vtedy, keď na to dostane príležitosť. viac...

Meditácie

Meditácia je stav bez myslenia, stav čistého vedomia bez obsahu. Každý prichádza na svet v stave meditácie, ale MUSÍ sa naučiť AKO myslieť, ako počítať, ako dokazovať...a stráca kontakt so svojou vlastnou bytosťou. viac...

Konzultácie a poradenstvo

Človek sa stáva človekom od prvého pohybu svojich buniek, a pohyb ho sprevádza na tomto svete až do jeho posledného výdychu. Fyzický svet, v ktorom pôsobíme a ktorý vnímajú naše zmysly, je iba časťou systému svetov. Ich veľká väčšina patrí k duchovnej, energetickej oblasti, je iná než náš „obvyklý“ svet, existujú v iných rozmeroch a priestore, ale dochádza k vzájomnému prieniku a ovplyvňovaniu. viac...

Cenník

Ceny našich služieb. viac...