Skip to content

Kraniosakrálna terapia

Na tento svet sa rodíme s vnútornou múdrosťou, ktorá sa prejavuje počas života vždy vtedy, keď na to dostane príležitosť. Uznanie tejto múdrosti, obrátenie pozornosti na zdravie (nie na chorobu) a samoliečiteľské schopnosti tela klienta tvoria základ kraniosakrálnej terapie. Samotná terapia je veľmi jemná dotyková metóda. kzorá sa prevádza v ľahu na lôžku, klient ostáva oblečený v pohodlnom odeve.  Terapia zlepšuje fyzický aj psychický stav, prináša uvoľnenie a vnútorný pokoj. jej účinky oceníme hlavne v období stresu, depresie, po traume a citových zraneniach. Ale aj pri nespavosti, depresiách, migréne, pri poruchách sústredenia, pozornosti, pri vitalizácii vnútorných orgánov, posilnení imunity, vyvážení ľavej a pravej hemisféry a pod. Účinok terapie sa prejavuje pri ošetrení, bezprostredne po ňom aj v priebehu nasledujúcich dní.

Motýle02

" Vo chvíli, keď sa uvolníme a spočinieme v prirodzenom  tichu a kľude vo svojom tele a dovolíme svojim pocitom aby boli také aké sú, začnú sa diať magické veci : vnútorná vojna sa zastaví, naše telo sa uvolní a potencia, ktorá je držaná v inertných vzorcoch, sa oslobodí. Naše telo sa znovu spojí so zdravím a životom. Prúd Dychu života potom prestúpi našim stiahnutým telom a okamžite sa navraciame k zdraviu. Iba na nás je, do akej miery sme ochotní nechať tento prúd zdravia do seba vstúpiť bez odporu.                                                                                                                        Dych života je pradávna inteligencia, ktorá je tu minimálne 3,5 miliardy rokov. Je to univerzálna inteligencia, ktorá vytvorila všetky živé organizmy od počiatku života na tejto planéte.....  "                                                                                                Charles Ridley, dlhoročný učiteľ a praktikant kraniosakrálnej terapie