Skip to content

Strach ako tvorca

Tak ako prechádza vývojom človek a spoločnosť, tak sa mení a vyvíja podoba strachu ako základnej emócie tvoriacej našu výbavu pre život. Menia sa situácie, menia sa okolnosti, len ten strach ostáva ... V počiatočných štádiach vývoja ľudstva sme čelili biologickému strachu, strachu o fyzické prežitie. Strachu, či bude dostatok jedla, či bude kde prespať, či nevyhasne oheň, či nezaútočí divá zver…. Tento druh strachu má svoje opodstatnenie aj dnes, pretože pomáha vyhnúť sa nástrahám ohrozujúcim naše fyzické bytie – strach pred ohňom, rozbúrenou riekou, idúcim vlakom, …. Druhú skupinu tvoria strachy psychologické, ktoré vzhľadom na náš spôsob života, predstavujú v súčasnosti už takmer 90 percent. Tieto strachy ohrozujú duševný vývoj a zdravie človeka. A priamo ovplyvňujú celú spoločnosť, ktorú práve my, ako jednotlivci, tvoríme. Prejavujú sa rôzne, ako len ľahké depresie, závažné psychické poruchy, úzkostné stavy ale aj ťažké prípady agresivity, …Sú celospoločenským problémom, pretože znižujú kvalitu života jednotlivca a tým aj celej spoločnosti, ktorá svojou energiou následne vplýva opäť na jednotlivca. Začarovaný kruh... Ak sa pozrieme na psychologické strachy podrobnejšie, zistíme, ako veľmi súvisia s aktuálnym spôsobom života – strach z budúcnosti, strach zo zlyhania (nesplnenia očakávaní svojich alebo druhých), strach z odmietnutia, strach z umierania a ich rôzne kombinácie či spolupôsobenie.Na chvíľočku sa vráťme v predstavách do dávnej minulosti, do tej príslovečnej jaskyne. Už tam by sme vystopovali jeden zo základných psychologických strachov – strach z vylúčenia Predstava, že bude niekto vyhnaný od ohňa, ktorý bol symbolom prežitia, sa rovnala istej smrti. A tento druh strachu prežíva dodnes. Jednou z prirodzených potrieb človeka, ako tvora sociálneho, je potreba niekam patriť. Do rodiny, do skupiny, do spoločenstva. Predstava, že bude niekto izolovaný, označený, neprijatý alebo vylúčený, naháňa strach aj v súčasnej dobe. Príroda nás nenechala našim strachom napospas a vytvorila mechanizmy na prekonanie, sú to tie známe tri reakcie – bojuj, uteč alebo zamrzni. Človek v takejto situácii nemal čas premýšľať, reagoval intuitívne (aj na základe osvojených skúseností) a väčšinou správne podľa miery ohrozenia, čo trvalo niekoľko sekúnd, či minút. Príroda však nerátala s tým, že môže človek pod vplyvom rôznych okolností prežívať v emócii strachu dni, týždne, mesiace či celé roky. Psychologický strach sa stal veľmi silným nástrojom na ovládnutie ľudí. Nie preto, že by tí, čo majú potrebu ovládať, sa menej báli. Práve naopak, ich konanie tiež poháňa strach, a možno paradoxne ešte silnejší. Otázka potom znie, čím sa líšia tí, ktorí majú potrebu ovládať od tých, ktorí sa cez strach nechajú ovládať. Samozrejme, toto je otázka pre psychológov, psychiatrov a odborníkov v podobných profesiách. Mňa skôr zaujala otázka ako z toho začarovaného kruhu von. Nie na úrovni spoločnosti, ale na úrovni jednotlivca, ktorý tú spoločnosť vytvára. Utekať či bojovať ? Utekať možno celý život, boj prináša zase len boj. A čo tak tretia možnosť – zastaviť sa. Čeliť tomuto strachu tým, že sa pozrieme do seba a budeme hľadať korene konkrétneho strachu, to čo ho nevedome či vedome vyživuje a liečiť ho. Samozrejme, neočakáva sa, že to každý zvládne sám, práve preto máme v tejto dobe veľa rôznych metód, spôsobov a terapií, ktoré nám s tým pomôžu. Dôležité je urobiť prvý krok - rozhodnúť sa a zastaviť sa, otočiť sa tomu svojmu strachu tvárou..... a konať. Aby mohla už možno o pár dní strach nahradiť radosť, spokojnosť, dobrý pocit a vďačnosť za prejdenú cestu. Spoločnosť vytvorená jednotlivcami, ktorí majú spracované svoje vlastné strachy, je zdravá spoločnosť, schopná tvoriť, prosperovať, povznášať, napĺňať... ale aj pomáhať a pozdvihnúť tých slabších, pre dobro ich, seba i celku Tak nech sa nám spoločne darí ... S láskou

❤