Skip to content

Meditácie

 

Meditácia je stav bez myslenia, stav čistého vedomia bez obsahu. Každý prichádza na svet v stave meditácie, ale MUSÍ sa naučiť AKO myslieť, ako počítať, ako dokazovať...a stráca kontakt so svojou vlastnou bytosťou. Spoločnosť ho „znečistí“, stáva sa fungujúcim mechanizmom – prestáva byť Človekom. Všetko čo potrebujeme je získať znovu priestor pre seba. Všetko sme už poznali, ale zabudli sme....

Oneness  meditácia

Jeden zo spôsobov špeciálnej meditácie je predávanie Dikše (Deeksha)

Dikša je prenos energie, ktorá spôsobuje rast vedomia. Úroveň vedomia človeka určuje kvalitu jeho životných skúseností a prežitkov. Napríklad ako prežíva človek krízu, akú ma schopnosť vysporiadať sa s nedorozumením vo vzťahu alebo so vzpurnou povahou svojho dieťaťa. Aké emócie sa prejavia, keď je mu diagnostikovaný zdravotný problém, aká je úroveň prepojenia s ľuďmi v jeho okolí alebo ako vie prežívať radosť, vášeň  a nadšenie pre prácu, priateľský vzťah a pod.

Dikša si nevyžaduje nijaký zvláštny spôsob života, ani nie je zavvätením do novej cesty. Nezaväzuje človeka k žiadnej filozofii ani ideológii. Presahuje náboženské a kultúrne bariéry, pretože chce prebudiť každého k jeho vlastnému duchovnu. Náboženstvo je vec osobnej vôle a voľby.

Dikša sa predáva priložením rúk nad hlavu príjemcu alebo zámerom. Účinok dikše sa prejavuje odlišne u každého jedinca podľa toho čo príjemca najviac potrebuje.

Dikša nenahrádza žiadnym spôsobom lekárske ošetrenie.

 

AB01