Skip to content

Konzultácie a poradenstvo

Dnešná doba kladie zvýšené nároky na psychickú stránku našej osobnosti. V rodine, na pracovisku, medzi priateľmi, v spoločnosti - kdekoľvek a kedykoľvek sa môže vyskytnúť čokoľvek, čo nám zoberie náš duševný pokoj a vrhne nás do víru strachov, pochybností, nedôvery, samoty....  až depresie.  A nám sa pod tlakom okolností zdá, že namiesto toho aby sme problémy riešili, tak ich snáď priťahujeme..... niekedy stačí málo, len sa zastaviť a pozrieť sa, čo sa to vlastne deje. Ale človek ponorený do svojich starostí a problémov cestu von len tak ľahko nevidí. Potreboval by sa na to všetko pozrieť z nadhľadu, no to práve v túto chviľu nejde...  Potrebuje pomoc, intervenciu zvonku.                                                                                                          Práve v takýchto prípadoch  ponúkam svoje služby ako sproevodcu náročným obdobím Vášho života. Nezáleži tak na tom, či ste sa ocitli na okraji tohto stavu alebo ste sa už vnorili hlbšie, dôležité je rozhodnutie pozrieť sa, porozumieť a chcieť zmeniť to čo sa zmeniť dá.                                                                                                        Konzultácia/poradenstvo spočíva v sérii stretnutí, kde na základe vzájomnej dôvery prechádzame zložitými životnými situáciami a hľadáme spoločne cestu VON. Každé stretnutie je osobitné, tak ako každý prichádzajúci klient si prináša so sebou svoje osobitosti, vrátane svojho pohľadu na svet. Mojou úlohou ako sprievodcu nie je meniť názory klienta cez moju optiku, skôr nachádzať skryté vlohy a talenty, ktorými každý z nás bez rozdielu oplýva. Klient si so sebou zväčša odnáža aj malú úlohu, ktorej plnením v období medzi dvoma stretnutiami podporuje zmenu, ktorá nás má doviesť k naplneniu účelu stretnutí, a to všetko, samozrejme, na báze dobrovolnosti.                                                                                                                            Jednotlivé stretnutia trvajú cca 60 minút, frekvencia stretnutí a ich počet je závislý na klientovom vnímaní.                                                                                                            Všetky informácie, ktoré sa ako terapeut/sprievodca pri stretnutí dozviem považujem za vysoko dôverné.                                                                                                Vážim si Vami prejavenú dôveru a tešim sa na naše stretnutia.

Konzultácie poskytujem aj telefonicky, prípadne mailom.                                                Tel.kontakt 0911 990 508