Skip to content

Emocionálne liečenie II.

Ak vychádzame z konceptu Jednoty všetkých vecí, tak súčasťou ľudskej bytosti sú tak pozitívne ako aj negatívne emócie. Je na rozhodnutí každého jedinca ako samostatnej bytosti, ktorým emóciam dá vo svojom živote prednosť, ktoré ho viacej priblížia k vlastnému JA,  a tým ho posunú ďalej na ceste životom k naplneniu vlastného poslania.                                                                                                                    Prvý a základný krok na ceste k zdraviu na všetkých úrovniach je vedomé zaobchádzanie s vlastnými emóciami, odvaha a schopnosť sa im otvoriť a prijať a porozumieť ich posolstvu. Môžeme samozrejme odmietať s emóciami pracovať, môžeme ich potláčať, zámerne prehliadať čo sa v nás deje, prekrývať projekciami, utekať od nich - no toto všetko je len krok smerujúci k hromadeniu problémov v našom živote. Každá jedna emócia, či už pozitívna alebo negatívna, je živá energia a jej potláčanie sa z dlhodobého hľadiska prejaví nakoniec ako explózia. A to v závislosti na viacerých okolnostiach - smerom von alebo dnu.                                        V dnešnej dobe, tak ako nikdy predtým, stojíme na prahu, či v mnohých ohľadoch sme ho už aj prekročili, poznávania vnútorného sveta. Podrobne poznáme blízke i vzdialené krajiny, osobne alebo prostredníctvom médií, no krajina, ktorá je nám najbližšia, ostáva pre nás mnohých záhadou. Všetko, čo pre život vo vonkajšom svete potrebujeme, máme k dispozícii. Všetky vedecké odvetvia sa posunuli vo vývoji neskutočným tempom, pribúdajú ďalšie, nové...  aj nové metódy liečby, nové generácie liekov, nové výživové doporučenia, ... no i napriek všetkému tomuto a mnohému ďalšiemu, nemôžeme povedať, že ľudstvo je zdravšie a šťastnejšie, že kvalita života sa zlepšila úmerne k dosiahnutému pokroku vo vonkajšom svete.          Ovládli sme a zmenili vonkajší svet. No náš vnútorný svet sa až tak veľmi nezmenil. Stále túžime milovať a byť milovaní, stále túžime po istote blízkosti, po súnaležitosti, po radosti, šťastí a vnútornom pokoji a harmónii.                                                              Naplnenie tejto vnútornej potreby, tak ako na to ľudstvo čaká, však nemôže prísť zvonku.  Nepomôže rýchle auto ani nový dom, keď človeka vnútorne spaľuje žiarlivosť, hnev či bezbrehý smútok. No práve tento stav môže byť tým indikátorom, ktorý privedie človeka na cestu k poznávania svojho vlastného duchovného sveta. K objavovaniu svojich schopností a talentov, radosti a lásky v sebe. V tomto prípade je vyspelá technika len prostriedkom k realizovaniu toho čo v hĺbke duše alebo prostredníctvom spojenia s vyšším JA vnímame ako životné poslanie. A naše emócie sú prvým kľúčom k tomuto novému svetu - svetu vyššieho JA.